Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​

​Ce este OBSERVATORUL TERITORIAL?

Este o aplicaţie informatică interactivă care realizează analiza datelor în profil teritorial şi cuantificări ale impactului teritorial al programelor publice în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, locuirii şi dezvoltării regionale, prin intermediul unui sistem informațional geografic  și al unei baze de date care cuprinde informaţii şi date statistice necesare pentru caracterizarea unui teritoriu. Prin analizele realizate în cadrul acestei aplicații se poate evidenţia dinamica dezvoltării regionale și locale pe întreg teritoriul României. Sistemul informațional include reprezentări cartografice care permit urmărirea evoluţiei în timp şi în spaţiu a unui număr mare de indicatori din domeniile de activitate relevante pentru dezvoltarea teritorială și va funcționa ca un instrument de monitorizare a Strategiei naţionale de dezvoltare teritorială a României.

De asemenea, Observatorul teritorial va integra informațiile cuprinse în documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism, în special cele din planurile urbanistice generale, pentru a sprijini autoritățile publice și toți factorii interesați în fundamentarea deciziilor în procesul de planificare teritorială.

Care sunt informațiile generate?

Observatorul Teritorial facilitează obţinerea de la principalii furnizori de date și prelucrarea de date statistice și informații spațiale din categoriile: caracteristici geografice și organizare administrativă, demografie și populație, locuire, intrastructură și servicii sociale, dezvoltare economică, amenajarea teritoriului și urbanism. Datele cuprinse în cadrul sistemului informațional vor fi actualizate periodic, agregate şi prezentate în formă sintetică în hărţi, tabele şi indicatori statistici.

Principalele rezultate ale proiectului la finalul implementării vor fi:

 • Aplicația Observator teritorial, cu următoarele funcții principale:

– geoportal cu informaţii actualizate permanent

– bază de date care cuprinde indicatori statistici la nivel național, regional, județean, local

– instrumente de analiză a datelor teritoriale și de monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României

 • Colecție de date spațiale din documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism incluse în proiectul pilot și un plan de exindere la nivel național pentru includerea tuturor planurilor urbanistice generale
 • Creșterea nivelului de competențe al unui număr de 130 funcționari publici din autoritățile publice centrale și locale prin intermediul sesiunilor de instruire organizate în cadrul proiectului.

 

Context

Necesitatea cunoaşterii caracteristicilor teritoriului şi a nevoii de monitorizare a impactului teritorial al programelor derulate, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei politicilor şi programelor implementate, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Direcţia Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, a iniţiat proiectul OBSERVATOR TERITORIAL, ca instrument tehnic informaţional în sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritorială.

Etapele implementării OBSERVATORULUI TERITORIAL

 1. Dezvoltarea unui sistem integrat de observare a teritoriului naţional, în vederea îmbunătăţirii activităţii specifice domeniilor de amenajare a teritoriului, urbanism, locuire şi dezvoltare regională şi realizarea unui geoportal.
 2. Stabilirea şi punerea la dispoziție a unor seturi relevante de date şi informații ce vor fi utilizate pentru elaborarea studiilor de fundamentare pentrudocumentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism şi gestiunea unitară a acestora.
 3. Realizarea unui proiect pilot implementat în 2 judeţe, câte un municipiu şi o comună din cele 2 judeţe.
 4. Elaborarea unui Plan de extindere la nivel naţional a sistemului de observare a teritoriului României, pe baza rezultatelor obţinute în cadrul proiectului pilot.
 5. Consolidarea capacităţii instituţionale a MDRAP prin crearea la nivel naţional între instituţiile publice – centrale, regionale şi locale – utilizatori a OBSERVATORULUI TERITORIAL, a unui Protocol de compatibilitate, partajare şi schimb de informaţii între sistemul dezvoltat şi aplicaţiile existente şi viitoare.
 6. Îmbunătăţirea pregătirii personalului din administraţia publică centrală şi locală implicat în realizarea, gestionarea şi utilizarea observatorului territorial prinsesiuni de instruire care vizează utilizarea aplicației.

În vederea îndeplinirii obiectivului general, prin proiect se propune realizarea şi implementarea la nivel naţional a OBSERVATORULUI TERITORIAL – sistem informaţional integrat pentru sprijinirea dezvoltării teritoriale. Observatorul teritorial se va prezenta sub forma unei aplicaţii informatice în care sunt înregistrate informaţii şi date statistice necesare pentru a caracteriza un teritoriu – la nivel de regiuni, de judeţe, de municipii, oraşe şi commune – astfel structurate încât să evidenţieze dinamica şi disparităţile teritoriale din România. Acest dispozitiv va reuni informaţii şi reprezentări cartografice care permit urmărirea evoluţiei în timp şi în spaţiu a unor indicatori specifici domeniilor de activitate ale MDRAP. Informaţiile prezentate în cadrul observatorului vor fi actualizate periodic, agregate şi prezentate în formă sintetică în hărţi, tabele şi indicatori statistici.

OBSERVATORUL TERITORIAL va fi construit sub forma unui sistem informatic geografic (GIS) care va integra toate funcţiunile necesare în vederea utilizării sale de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale ca instrument tehnic informaţional în sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritorială.

Prin structura informatică, Observatorul Teritorial ​va dispune de:

 • o componentă de introducere şi stocare de date;
 • o componentă de analiză spaţială;
 • o componentă de prezentare de hărţi şi tabele asociate agregate unitar.

Prin implementarea OT, MDRAP va avea la dispoziţie o soluţie geospaţială capabilă să prelucreze un volum mare de informaţii necesare gestionării eficiente a teritoriului şi care va asigura, odată cu dezvoltările ulterioare de conţinut şi reglementare:

 • corelarea şi concentrarea tuturor informaţiilor geospaţiale şi tehnice necesare gestionării eficiente a politicilor de dezvoltare regională şi amenajarea teritoriului, dinamici teritoriale, urbanism şi gestiunea localităţilor, locuire şi locuinţe, lucrări publice;
 • stabilirea priorităţilor şi repartizarea corespunzătoare a proiectelor de interes public;
 • suport informaţional în luarea deciziilor;
 • optimizarea comunicării cu specialişti, cu consiliile judeţene şi locale, informaţiile conţinute în cadrul OBSERVATORULUI TERITORIAL vor putea fi vizualizate, interpretate şi raportate.

În cadrul proiectului, pe lângă dezvoltarea şi implementarea OT sunt incluse activități de colectare şi generare de indicatori statistici şi servicii de consultanţă pentru oficializarea protocolului inter-instituţional de inter-operabilitate şi compatibilitate cu administraţiile publice centrale și locale care vor fi producătoarele de informaţii pentru proiect şi activități pentru elaborarea planului de dezvoltare / extindere la nivel naţional de la proiectul pilot dezvoltat în cadrul proiectului până la nivelul acoperirii întregii ţări.

 

Perioada de implementare: februarie 2012 – noiembrie 2015

Bugetul total al proiectului: 3.034.854,92 lei fără TVA

Proiect implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice​​, finanțat prin Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative".


​​​